Az EFTA Felügyeleti Hatóság közleménye Norvégiának az EGT-megállapodás XXI. melléklete 18wb. pontjában említett jogi aktus, az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról szóló 88/2011/EU bizottsági rendelet bizonyos jellemzőitől való eltéréséről$