Asia T-335/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.5.2013 — Bulgaria v. komissio (Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Yhtenäinen pinta-alatuki — ”Epäsuotuisat alueet” — Täydentävät kansalliset suorat tuet — Maantieteellisen tietojärjestelmän ja viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän toiminta — Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 31 artikla — Oikeasuhteisuus — Oikeusvarmuus — Perusteluvelvollisuus)