2013/53/EU: Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 22 päivänä tammikuuta 2013 , Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 285 artiklasta poikkeava erityistoimenpide