Komission päätös (EU) 2015/1071, annettu 1 päivänä lokakuuta 2014, valtiontuesta SA.26190 (2012/C) (ex 2011/NN), jonka Saksa on toteuttanut Saarbrückenin lentoaseman ja sitä käyttävien lentoyhtiöiden hyväksi (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 5062) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti