Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 21/05/2015) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7588 - GRIFFIN / LVS II LUX XX / ECHO) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)