Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 25/09/2015) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7756 - PROVIDENCE EQUITY / CHIME) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)