Neuvoston päätös , tehty 22 päivänä heinäkuuta 1997, asetuksen (ETY) N:o 3254/91 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ja komission asetuksen (EY) N:o 35/97 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta luettelosta (97/602/EY)