Asia T-199/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.10.2015 – Vanbreda Risk & Benefits v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Omaisuus- ja henkilövakuutuspalvelut — Tarjoajan tarjouksen hylkääminen — Päätös sopimuksen tekemisestä toisen tarjoajan kanssa — Yhdenvertainen kohtelu — Oikeussäännön, jolla annetaan yksityisille oikeuksia, riittävän ilmeinen rikkominen — Sopimukseen perustumaton vastuu — Mahdollisuuden menettäminen — Välituomio)