Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M. 9854 — KHS/Ferrum) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 199/07