Sentenza tal-Qorti Ġenerali (it-Tieni Awla) tat-8 ta' Ottubru 2013.