Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) N:o 269/2014, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014 , Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ( EUVL L 78, 17.3.2014 )