KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE YHTEISÖN TILASTO-OHJELMAN (2008–2012) TÄYTÄNTÖÖNPANON LOPPUARVIOINNISTA