Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 602/2013, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2013 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi