Sprawa T-219/11: Wyrok Sądu z dnia 18 czerwca 2013 r. — Otero González przeciwko OHIM — Apli Agipa (AGIPA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego AGIPA — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy AGIPA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Porównanie towarów — Artykuł 8 ust. 1lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)