Zaak T-219/11: Arrest van het Gerecht van 18 juni 2013 — Otero González/BHIM — Apli-Agipa (AGIPA) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk AGIPA — Ouder nationaal woordmerk AGIPA — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Vergelijking van waren — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009” )