T-219/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 18-i ítélete — Otero González kontra OHIM — Apli-Agipa (AGIPA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az AGIPA közösségi szóvédjegy bejelentése — Az AGIPA korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk összehasonlítása — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)