Asia T-219/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.6.2013 — Otero González v. SMHV — Apli-Agipa (AGIPA) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin AGIPA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki AGIPA — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Tavaroiden vertailu — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)