Sag T-219/11: Rettens dom af 18. juni 2013 — Otero González mod KHIM — Apli-Agipa (AGIPA) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket AGIPA — det ældre nationale ordmærke AGIPA — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — sammenligning af varerne — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)