Věc T-219/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. června 2013 — Otero González v. OHIM — Apli-Agipa (AGIPA) ( „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství AGIPA — Starší národní slovní ochranná známka AGIPA — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Srovnání výrobků — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“ )