Skriftliga frågor från Europaparlamentets ledamöter med svar från en unionsinstitution