Otázky na písomné zodpovedanie, ktoré predložili poslanci Európskeho parlamentu, a odpovede inštitúcií Európskej únie na ne