Въпроси с искане за писмен отговор, зададени от членове на Европейския парламент, и отговорите към тях, предоставени от институция на Европейския съюз.