Neuvoston asetus (EU) 2020/2132, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, asetuksen (EU) 2020/123 muuttamisesta harmaaturskan vuoden 2020 kalastusmahdollisuuksien osalta