Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2020/1692 av den 25 september 2020 om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2020/46)