Förenade målen C-627/13 och C-2/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 5 februari 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – brottmålen mot Miguel M. (C-627/13), Thi Bich Ngoc Nguyen, Nadine Schönherr (C-2/14) (Begäran om förhandsavgörande — Narkotikaprekursorer — Övervakning av handeln mellan medlemsstaterna — Förordning (EG) nr 273/2004 — Övervakning av handeln mellan Europeiska unionen och tredjeländer — Förordning (EG) nr 111/2005 — Handel med läkemedel som innehåller efedrin eller pseudoefedrin — Begreppet förtecknat ämne — Sammansättning — Huruvida läkemedel som sådana är undantagna eller endast de läkemedel som innehåller förtecknade ämnen och som är beredda på ett sådant sätt att dessa ämnen inte lätt kan utvinnas — Direktiv 2001/83/EG — Begreppet läkemedel)