Združeni zadevi C-627/13 in C-2/14: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 5. februarja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – kazenski postopek zoper Miguela M. (C-627/13), Thi Bich Ngoc Nguyen, Nadine Schönherr (C-2/14) (Predhodno odločanje – Predhodne sestavine pri prepovedanih drogah – Nadzor trgovine med državami članicami – Uredba (ES) št. 273/2004 – Nadzor trgovine med Evropsko unijo in tretjimi državami – Uredba (ES) št. 111/2005 – Trgovina z zdravili, ki vsebujejo efedrin ali psevdoefedrin – Pojem „snov s seznama“ – Sestava – Izključitev zdravil kot takih ali le tistih, ki vsebujejo snovi s seznama in so sestavljena tako, da teh snovi na enostaven način ni mogoče ekstrahirati – Direktiva 2001/83/ES – Pojem „zdravilo“)