Apvienotās lietas C-627/13 un C-2/14: Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 5. februāra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocesi pret Miguel M. (C-627/13), Thi Bich Ngoc Nguyen, Nadine Schönherr (C-2/14) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Narkotisko vielu prekursori – Tirdzniecības starp dalībvalstīm uzraudzība – Regula (EK) Nr. 273/2004 – Tirdzniecības starp Eiropas Savienību un trešām valstīm uzraudzība – Regula (EK) Nr. 111/2005 – Efedrīnu vai pseidoefedrīnu saturošu zāļu tirdzniecība – Jēdziens “klasificēta viela” – Sastāvs – Visu zāļu vai tikai tādu klasificētas vielas saturošu zāļu izslēgšana, kuru sastāvs ir tāds, ka šīs vielas nevar tikt viegli ekstrahētas – Direktīva 2001/83/EK – Jēdziens “zāles”