Sujungtos bylos C-627/13 ir C-2/14: 2015 m. vasario 5 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamosiose bylose prieš Miguel M. (C-627/13), Thi Bich Ngoc Nguyen, Nadine Schönherr (C-2/14) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Narkotinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) — Prekybos tarp valstybių narių stebėsena — Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 — Prekybos tarp Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsena — Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 — Prekyba vaistais, kurių sudėtyje yra efedrino arba pseudoefedrino — Sąvoka „į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga“ — Sudėtis — Netaikymas visiems vaistams arba tik tiems, kurie sudaryti taip, kad į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos nėra lengvai išgaunamos — Direktyva 2001/83/EB — Sąvoka „vaistas“)