Yhdistetyt asiat C-627/13 ja C-2/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 5.2.2015 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Rikosoikeudenkäynnit Miguel M:ää. (C-627/13) sekä Thi Bich Ngoc Nguyenia ja Nadine Schönherriä (C-2/14) vastaan (Ennakkoratkaisupyyntö — Huumausaineiden lähtöaineet — Jäsenvaltioiden välisen kaupan valvonta — Asetus (EY) N:o 273/2004 — Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisen kaupan valvonta — Asetus (EY) N:o 111/2005 — Efedriiniä ja pseudoefedriiniä sisältävien lääkkeiden kauppa — Käsite ”luokiteltu aine” — Koostumus — Kysymys siitä, onko kyseisten asetusten soveltamisalan ulkopuolelle jätettävä lääkkeet sellaisenaan vai ainoastaan sellaiset luokiteltuja aineita sisältävät lääkkeet, joiden koostumus on sellainen, ettei näitä aineita ole helppo uuttaa — Direktiivi 2001/83/EY — Käsite ”lääke”)