Komisjoni määrus (EÜ) nr 642/2009, 22. juuli 2009 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ seoses televiisorite ökodisaini nõuetega (EMPs kohaldatav tekst)