Asia T-199/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.9.2014 – DTM Ricambi v. SMHV – STAR (STAR) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin STAR rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansainvälinen kuviomerkki STAR LODI — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)