Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1278/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw