2013 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1278/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti