Sprawa T-543/13: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2013 r. — Three-N-Products przeciwko OHIM — Munindra (PRANAYUR)