Sprawa T-337/18: Skarga wniesiona w dniu 1 czerwca 2018 r. – Laboratoire Pareva / Komisja