Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kuluttajien suojelu ja asianmukainen puuttuminen ylivelkaantumiseen sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi” (valmisteleva lausunto)