Komission asetus (EU) N:o 839/2013, annettu 30 päivänä elokuuta 2013 , Portugalin lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä alueilla I ja II