ETA:n sekakomitean päätös N:o 213/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013 , ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta