Komission päätös , tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 304/2003 mukaisista tiettyjä kemikaaleja koskevista yhteisön tuontipäätöksistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2004/382/EY)