Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 938/2012, 12. oktoober 2012 , millega kehtestatakse kokkuostu, ladustamist ja varude müüki hõlmavate sekkumismeetmete rahastamiskulude arvutamisel kasutatavad intressimäärad EAGFi 2013. eelarveaastaks