Tuomioistuimen tuomio, annettu 24 syyskuuta 2014 asiassa E-3/14 – EFTAn valvontaviranomainen vastaan Norjan kuningaskunta (ETA:n jäsenvaltion velvollisuuksien laiminlyönti – Direktiivi 2009/12/EY lentoasemamaksuista)