Komission asetus (EU) N:o 985/2013, annettu 14 päivänä lokakuuta 2013 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta ja oikaisemisesta tiettyjen aromiaineiden osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti