Kirjallinen kysymys E-000859/11 Giancarlo Scottà (EFD) komissiolle. Elintarvikkeiden alkuperämerkintä