KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE asetuksen (EU) N:o 305/2011 67 artiklan 1 kohdan mukaisesti