Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 341/2013, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2013 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IX markkinointivuodeksi 2012/2013 vahvistettujen kansallisten maitokiintiöiden jaosta toimituksiin ja suoramyyntiin