Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 399/2014, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2014 , valmisteiden Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 ja Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ( EUVL L 119, 23.4.2014 )