Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6607 – US Airways/American Airlines) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti