Komisjoni arvamus, 1. august 2008 , Ühendkuningriigis asuvas Urenco Capenhurst Ltd uraanirikastamistehases tekkivate radioaktiivsete jäätmete lõpphoiustamise plaani kohta vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 37