Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta (EU) N:o 13/2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta Hyväksytty neuvostossa 18 päivänä syyskuuta 2015