Asia C-265/15 P: Valitus, jonka Vestel Iberia, SL on tehnyt 2.6.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-249/12, Vestel Iberia v. komissio, 12.3.2015 antamasta tuomiosta